Giường Pallet Việt Phát

Giá bán: 800.000đ

  Giường Pallet

  Chất liệu gỗ thông 100%

  Kích thước :

  1 x 2m= 800k

  1,2x2m= 900k

  1,4x2m= 1,1 tr

  1,6x2m= 1,3 tr

  1,8x2m= 1,5 tr

  2x2m = 1,7 tr

   

  Mua hàng

  Giường Pallet

  Chất liệu gỗ thông 100%

  Kích thước :

  1 x 2m= 800k

  1,2x2m= 900k

  1,4x2m= 1,1 tr

  1,6x2m= 1,3 tr

  1,8x2m= 1,5 tr

  2x2m = 1,7 tr